විදුලිය බිඳවැටීම ගැන අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක්

දිවයින පුරා විදුලිය බිඳවැටීම මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්කර ඇති බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා.

කොත්මලේ සිට බියගම දක්වා වන සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයේ ඇතිවූ බිඳවැටීමක් හේතුවෙන් ඊයේ (09) පස්වරුවේ ලංකාව පුරා හදිසි විදුලිය බිඳවැටීමක් සිදු වුණා.

මෙම හදිසි විදුලිය බිඳවැටීමට හේතුව මෙතෙක් නිශ්චිත වශයෙන් අනාවරණය වී නොමැති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඉංජිනේරු නොඑල් ප්‍රියන්ත සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *