අද කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්

අද (09) දිනයේදී කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 16ක ජල කප්පාදුවක් සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනය කර තිබෙනවා.

අඹතලේ ජල සැපයුම වැඩිදියුණු කිරිමේ බලශක්ති සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදුකරන අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කොළඹ 11, 12, 13, 14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට තම ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවට එම මණ්ඩලය පවසා තිබුණා.

ඒ අනුව ඉහත ප්‍රදේශ සඳහා අද පස්වරු 05 සිට හෙට (10) පෙරවරු 09 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *