හෙට කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට (09) ජල කප්පාදුවක් සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව කොළඹ 11, 12, 13, 14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට හෙට සවස 5.00 සිට අනිද්දා පෙරවරු 9.00 දක්වා මෙම ජල කප්පාදුව සිදුවන බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ අනුව මෙම ජල කප්පාදුව පැය 16ක කාලයක් පවතින බවයි එම මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *