දෙසැම්බර් මාසයේ සිට බිත්තර ආනයනය නතර කරනවා – නලින් ප්‍රනාන්දු

දෙසැම්බර් මාසයේ සිට බිත්තර ආනයනය නතර කරන බව වෙළඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු පවසනවා.

රු.30/- පමණ පැවති බිත්තරයක මිල පසුගිය සමයේ රු.70/- කට පමණ ඉහළ ගිය බවත්, නිෂ්පාදනය කඩා වැටීම ඊට හේතුව බවත්, එම නිසා බිත්තර ආනයනය කරන්නට සිදුවූ බවත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනවා.

අද බිත්තර නිෂ්පාදනය වැඩි වී ඇති අතර, බිත්තරයක සිල්ලර මිල මේ වන විට රු.38/- කට පමණ අඩු වී ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *