උත්සව සමයේ ගෑස් මිල වැඩි කරන්නේ නෑ – ලිට්‍රෝ සභාපති

එළඹෙන උත්සව සමය ගැන සලකා බලා ලිට්‍රෝ ගෑස් මිලෙහි වෙනසක් සිදු නොකිරීමට ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

විනිමය අනුපාතය හා ජාත්‍යන්තර මිල වෙනස්වීම් සැලකීමේදී ගෑස් මිලෙහි ඉහළ දැමීමක් සිදු කළ යුතු වුවද, ගෘහස්ථ ගෑස් මිල නොවෙනස්ව පවත්වා ගෙන යෑමට තීරණය කරන ලද බවයි එහි සභාපති මුදිත පීරිස් නිවේදනය කරන්නේ.

ඒ අනුව මෙම මාසයේදී 12.5 Kg ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 3565/= ක් ලෙස පවතිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *