බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමක් සිදුවන්නේ නැහැ – ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව

ඉන්ධන මිල අඩු කළද බස් ගාස්තු සංශෝධනය නොකරන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඊයේ (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *