ඩයනා, සුජිත් සහ රෝහණ බණ්ඩාරට මාසයක පාර්ලිමේන්තු තහනමක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඩයනා ගමගේ, සුජිත් සංජය පෙරේරා, රෝහණ බණ්ඩාරගේ පාර්ලිමේන්තු සේවය මාසයක කාලයකට අත්හිටුවීමට පාර්ලිමේන්තු ආචාර ධර්ම සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

පසුගිය ඔක්තෝබර් 20 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ දී ඔවුන් අතර ඇතිවූ ගැටුම සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව ලබාදෙමින් වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ විසින් මෙම තීරණය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්දුන්නා.

අදාළ වාර්තාව පහතින්.

news images news images news images news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *