කඳාන දූෂණ විමර්ශන ස්ථානාධිපති අල්ලස් ගනිද්දී අත්අඩංගුවට

කඳාන පොලිස් ස්ථානයේ දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ ස්ථානාධිපතිවරයා අල්ලස් හෝ දූෂණ මර්ධන ඒකකය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

කඳාන නගරයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අවන්හලක හිමිකරුගෙන් රුපියල් 75,000 ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී එම පොලිස් නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

කඳාන නගරයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අදාළ අවන්හලෙහි නීති විරෝධී ලෙස කාමර ලබා දෙන්නේ යැයි චෝදනා මත නඩු පවරන බවට තර්ජනය කරමින් සැකකාර පොලිස් පරීක්ෂකවරයා රුපියල් ලක්ෂයක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා තිබෙනවා.

එයින් රුපියල් 25,000 ක් කලින් ලබාගෙන ඇති අතර, අවන්හලේ හිමිකරු විසින් ඉතිරි රුපියල් 75,000 ක මුදල පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති මාර්ග සංඥා පුවරුව අසළදී සැකකරුට ලබාදෙන අවස්ථා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *