බදුල්ලේ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ විශාල වැඩිවීමක්

බදුල්ල ප්‍රදේශයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා වීමේ විශාල වැඩිවීමක් වාර්තා වන බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසනවා.

ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන පරිශ්‍ර පිරිසිදු කර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය නලින් ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේ.

මෙම වසරේ ගත වූ කාලසීමාව තුළ රට පුරා ඩෙංගු රෝගීන් 75,000 ක් පමණ වාර්තා වී ඇති අතර, බස්නාහිර, දකුණු, සබරගමුව හා මධ්‍යම යන පළාත්වලින් වැඩිම රෝගීන් පිරිසක් හඳුනාගෙන ඇති බවට වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *