ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ගිවිසුමට එකඟතාව හිමිවීම ගැන IMF ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ණය දෙන රටවල් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිකරගත් ප්‍රතිපත්තිමය ගිවිසුම හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදුන් විස්තීර්ණ ණය පහසුකමේ පළමු සමාලෝචනය සිදුකර එහි දෙවැනි වාරිකය නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය මාර්ගය පෑදෙන බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බෘෘවර් පවසනවා.

දෙසැම්බර් මැද භාගය වන විට විධායක මණ්ඩලය විසින් මෙම සමාලෝචනය භාර ගැනීමටත්, ඉදිරි කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහයෝගීතාව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ගිවිසුම සඳහා ණය හිමි රටවල් කණ්ඩායම ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ඊයේ (29) එකඟතාව පළකර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *