ගොඩගැසී ඇති රියදුරු බලපත්‍ර මාස 6 ක් තුළ නිකුත් කිරීමට පියවර

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර නොමැති වීමෙන් නිකුත් කිරීමට නොහැකිව ගොඩගැසී ඇති රියදුරු බලපත්‍ර සියල්ල ඉදිරි මාස 6 තුළදී නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ පවසනවා.

පසුගිය සඳුදා දිනයේ දී රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය මුද්‍රණ යන්ත්‍ර තුනක් තමා වෙත ලැබුණු බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව එහි මුද්‍රණ කටයුතු මෙම සතියේ ආරම්භ කරන බවත් ලක්ෂ 9 කට අධීක රියදුරු බලපත්‍ර ප්‍රමාණයක් මුද්‍රණය කිරීමට ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *