ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාව හිමිවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා නිශ්චිත මූල්‍ය සහතික පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාව නිල ණය හිමි කමිටුව තහවුරු කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ පවසනවා.

ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනේ දක්වා ඇති ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මෙම එකඟතාව ලැබී ඇති බවයි X පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.

සියළුම ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන්ගේ සහයෝගීතාවට ස්තූතිය පළ කරන බවයි අදාළ පණිවිඩයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

අදාළ X පණිවිඩය පහතින්.

news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *