දුම්රිය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ සැලසුමේ අතුරු වාර්තාව ජනාධිපති ලේකම්ට බාරදෙයි

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ සැලසුම ඇතුළත් වන අතුරු වාර්තාව ජනාධිපති ලේකම්වරයාට භාරදුන් බවට වාර්තා වනවා.

ප්‍රතිව්‍යුහ​ගතකරණ මූලික සැලැස්ම පිළිබඳව මෙම වාර්තාවෙන් කරුණු දක්වා ඇති බවයි ඒ සඳහා පත්කළ කමිටුවේ සභාපති වරාය හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා පවසන්නේ.

දුම්රිය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමත්, පාඩුව අවම කිරීමත් සඳහා වන යෝජනා ඊට ඇතුළත් බවද, මෙම සැලසුමේ අවසන් වාර්තාව දෙසැම්බර් 31 ට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමටත් සැලසුම් කර ඇති බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *