ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ගිවිසුම සඳහා ණය හිමි රටවල්වල එකඟතාවය – Reuters

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ගිවිසුම සඳහා ණය හිමි රටවල් කණ්ඩායම එකඟ වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

කෙසේ නමුත් එය තහවුරු කිරීමේ ලිපිය නිල ණය හිමි කමිටුවෙන් මෙතෙක් මෙරට බලධාරීන්ට ලැබී නොමැති බවයි එම මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්නේ.

දශක ගණනාවක දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයේ ගිලී සිටින ශ්‍රී ලංකාව, පසුගිය වසරේ සිට ණය හිමියන් සමඟ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ගනුදෙනුවලට එළඹීමට උත්සාහ කරමින් සිටින බව එම මාධ්‍ය වාර්තාවල වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *