කොළඹ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක්

පවතින අයහපත් කාලගුණයත් සමඟ ඩෙංගු බවට සැක කළ හැකි රෝගීන් 3,465 ක් කොළඹ නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළින් වාර්තා වී තිබෙනවා.

එම රෝගීන් 80% ක් ඩෙංගු බවට තහවුරු වී ඇති බවයි එහි ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී රුවන් විජයමුණි පවසන්නේ.

රාජ්‍ය ආයතනවල 60% ක ප්‍රමාණයක් හා ඉදිකිරීම් ක්ෂ්ත්‍රයේ 80% ක් රෝගීන් වාර්තා වන බවත්, මේවා පාලනය කර ගත හැකි මට්ටමක පවතින බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *