සාගල එක්ක බිස්නස් නොකරන අය ඇත්ත කියයි – රොෂාන්

ඊයේ (27) දිනයේ රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සිදුවූ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් පුවත්පත් වාර්තා කර තිබූ කරුණුවලට හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ අද (28) පිළිතුරු ලබාදුන්නා.

ඒ අනුව මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණේ අමාත්‍යවරයා ඉවත් කිරීමට ප්‍රථමයෙන් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රශ්න දෙකක් විමසූ බවත්, එම ප්‍රශ්නවලට නිරුත්තරවීම හේතුවෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා අදාළ ධූරවලින් ඉවත් කළ බවයි.

කෙසේ නමුත් අද (28) එම චෝදනාවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ සඳහන් කළේ, තමන් අදාළ ප්‍රශ්න දෙකට පැහැදිළිව පිළිතුරු ලබාදුන් බවයි.

සාගල රත්නායක සමඟ බිස්නස් නොකරන අති විශාල පිරිසක් සිටින බවත්, ඊයේ දිනයේ සිදුවූයේ කුමක්ද යන්න ඔවුන් ඇත්ත ප්‍රකාශ කරනු ඇති බවයි හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *