ශම්මි කැමති නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවම විසුරුවන තත්ත්වයක් තියෙන්නේ – චරිත

ශම්මි සිල්වා කැමැති නැතිනම් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින තත්ත්වයකට පැමිණ ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් පවසනවා.

ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු පිරිස විධායකයටත් වඩා ඉහළින් සිටින බවත්, ඔවුන් පිළිගන්නේ ICC ය සහ ඔවුන්ට ඡන්දය දෙන 142 පවසන දේ පමණක් බවට ඔවුන් ප්‍රකාශ කර ඇති බවද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළා.

එම කණ්ඩායම විසින් විධායක ජනාධිපතිවරයාද ඔවුන්ගේ මතයට ගෙන ඇති බවත්, මෙරට වෙනත් කිසිදු ජනාධිපතිවරයෙක් මෙවැනි දෙයක් සිදුකර නොමැති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

ඔවුන්ගේ කටයුතුවලට බාධා වන පිරිස් ඉවත්විය යුතු බවට ඔවුන්ගේ අදහස බවත්, ශම්මි සිල්වා ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඔවුන්ට බාධා වෙන අනෙක් පිරිස ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *