පොලිස්පති පත්වන තෙක් පළාත් 09 හි නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු රාජකාරී අධීක්ෂණයට

නව පොලිස්පතිවරයෙකු පත්වන තෙක් පළාත් 09 ට අදාළව පත්කර ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු එම පළාත්වල රාජකාරී කටයුතු අධික්ෂණය කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිහාල් තල්දූව පවසා සිටියා.

ඒ අනුව ඉදිරි සතියක කාලය තුළ සිදු කළ යුතු නියමිත රාජකාරී සම්බන්ධයෙන්, පොලිස්පතිවරයා විශ්‍රාම යාමට පෙර පළාත් 09 හි ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්ට උපදෙස් ලබා දුන් බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් ක‍ළේ.

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්නගේ සේවා කාලය පසුගිය 24 වන දිනයෙන් අවසන් වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *