පළාත් පාලන ඡන්දය ඉල්ලා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට පැෆරල් වෙතින් ලිපියක්

සැලසුම් කළ පරිදි පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා පැෆරල් සංවිධානය විසින් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

මෙම ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම ඉල්ලා ඇති රුපියල් බිලියන 10 ක මුදලින් රුපියල් බිලියනයක මුදලක් මේ වනවිටත් මුල් අදියරේ මැතිවරණ කටයුතු සඳහා වැය කර ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වාදෙන්නේ.

ඒ අනුව, ඡන්ද විමසීම නොපැවැත්වුවහොත් අපතේ යන එම රුපියල් බිලියනයක මුදලට වගකිව යුතු වන්නේ කවුරුන්ද යන්න පැෆරල් සංවිධානය ප්‍රශ්න කර සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *