කොළඹ – මහනුවර පෞද්ගලික බස් රථ සේවකයින් වර්ජනයක

කොන්දොස්තරවරයෙකුට පහරදීමේ සිද්ධියක් නිසා කොළඹ – මහනුවර පෞද්ගලික බස් රථ සේවකයින් වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ලං.ග.ම. බස් රථයක කොන්දොස්තරවරයෙකු විසින් මෙම පහරදීම සිදු කර ඇති බවත්, මහනුවර බෝගම්බර ප්‍රධාන බස්රථ නැවතුම්පළේ බස් ගමන් වාරයක් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ ආරවුලක් දුරදිග යාම මෙම සිද්ධියට මූලික වී ඇති බවත් පොලිසිය සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *