උත්සව සමය තුළ හිඟයකින් තොරව භාණ්ඩ වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට වැඩපිළිවෙළක්

ඉදිරි උත්සව සමය තුළ හිඟයකින් තොරව වෙළෙඳපොළට පාරිභෝගික භාණ්ඩ නිකුත් කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසනවා.

ඒ අනුව ලබන 30 වන දින සිට ජනවාරි 15 වන දින දක්වා නව වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි එහි සභාපති නීතීඥ ශාන්ත නිරිඇල්ල සඳහන් කළේ.

සති අන්තයේද වැටලීම් සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බවත්, මිල ප්‍රදර්ශනය නොකිරීම, භාණ්ඩයේ උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා විකිණීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *