නව පොලිස්පති පත්කිරීම ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද

නව පොලිස්පතිවරයා පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා හා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් අතර මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට නියමිත අතර අද දිනයේදී පොලිස්පති ධූරය සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයකට පැමිණීමට නියමිත බවයි පැවසෙන්නේ.

හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න පසුගිය 24 වැනිදා සිය ධූරයෙන් විශ්‍රාම ගනු ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *