තමන්ට ඇමතිකමක් දුන්න නම් කරගෙන යන්න කොන්ද පණ තියෙන්න ඕන – චාමර සම්පත්

කවුරුන් ඉවත් වුවද ආණ්ඩුව ඉදිරියට යන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක පවසනවා.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා ලෙස ජනාධිපතිවරයා පිළිබඳ සැකයක් ඇත්නම් එලෙස සිටීමට බැරි පුද්ගලයන් ඉවත්විය යුතු බවත්, කවුරුන් ඉවත් වුවත් ලබන වසරේ මැතිවරණය පැවැත්වෙන තෙක් මෙම ආණ්ඩුව ඉදිරියට යන බවයි අද (27) අයවැය විවාදයට එක්වෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ.

තමන්ට ඇමතිකමක් ලබාදුන්නේ නම් එය කරගෙන යාමට කොන්ද පණ තිබිය යුතු බවත්, මෙම ගැටළුව හරහා ආණ්ඩුව කඩා දැමීමේ වැඩ පිළිවෙළක්ද ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *