ජනවාරියේ සිට පාසල් දැරියන් පිරිසකට නොමිලේ සනීපාරක්ෂක තුවා ලබාදීමේ වැඩසටහනක්

ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට පාසල් දැරියන්ට නොමිලේ සනීපාරක්ෂක තුවා ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා.

ඒ අනුව සමාජ සත්කාරක වැඩසටහනක් ලෙස එය ආරම්භ කරන බවත් දුෂ්කර හා අති දුෂ්කර පාසල් දැරියන්ට මේවා ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි අද (27) පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

ලක්ෂ තුනක පිරිසක් ආවරණය වන පරිදි ආරම්භ කර, ක්‍රමක්‍රමයෙන් සියලුම පාසල් දැරියන් ආවරණය වන පරිදි එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *