ජනතාව එදිනෙදා ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ඉල්ලනකොට පාලකයන් කතා කරන්නේ දේශගුණ විශ්ව විද්‍යාල ගැන – හරිනි

දේශගුණ විශ්ව විද්‍යාල ගැන කතාකිරීම මඟින් පෙන්නුම් කරන්නේ, ජනතා ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් රජය සහ ජනතාව අතර කොතෙක් දුරට දුරස්ථභාවයක් ඇතිද යන්න බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය පවසනවා.

ජනතාව මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලන්නේ දේශගුණ විශ්ව විද්‍යාල නොව ඔවුන්ගේ එදිනෙදා ආර්ථික, සෞඛ්‍ය සහ ජීවිතයට බලපාන ගැටලුවලට විසඳුම් බවයි අද (27) අයවැය විවාදයට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරිය සඳහන් කළේ.

යථාර්ථයක් සමඟ කිසිදු සබඳතාවක් නොමැති, රටේ මිනිසුන්ගේ ගැටලුවලට කිසිඳු සම්බන්ධයක් නොමැති ගැටලුවලට රජය විසඳුම් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි මන්ත්‍රීවරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *