එළැඹෙ​න මැතිවරණ ගැන සාකච්ඡාවකට එජාප ප්‍රබලයින් අද රැස්වේ

ඉදිරියේදී එළැඹෙන මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රබලයින් පිරිසක් අතර සාකච්ඡාවක් අද (27) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේ දී මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන බවයි සඳහන් වන්නේ.

2024 ජනවාරි සිට නව නිලධාරී මණ්ඩලයක් සමග පක්ෂ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඒ අනුව මෙම සාකච්ඡාව තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් වනු ඇති බවද එක්සත් ජාතික පක්ෂය සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *