මාධ්‍ය මර්ධනයට ගෙන එන නව පනත් කෙටුම්පත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නෑ – එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිතයන්

විකාශන නියාමන අධිකාරී කෙටුම්පත සහ යෝජිත මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ කෙටුම්පත යන පනත් කෙටුම්පත් දෙක ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට හා නීතීන්ට අනුකූල නොවන බවට හැඟීයන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිතවරුන් තිදෙනෙකු පවසනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමේ හා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ නියෝජිත අයිරීන් ඛාන්, සාමකාමීව රැස්වීම සහ කටයුතු කිරීමේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමේ විශේෂ නියෝජිත ක්ලෙමන්ට් වූල් සහ පෞද්ගලිකත්වයට ඇති අයිතිය පිළිබඳ විශේෂ නියෝජිත ආනා බ්‍රයන් යන තිදෙනා විසින් මෙම ප්‍රකාශය සිදුකර තිබෙනවා.

මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශය සහ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය විසින් ආරක්ෂා කරන පෞද්ගලිකත්වයට ඇති අයිතිය, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති අයිතිය හා සාමකාමීව රැස්වී කටයුතු කිරීමට ඇති අයිතිය මෙම යෝජිත කෙටුම්පත් දෙකෙන් උල්ලංඝණය වන බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

ඒ අනුව ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙම පනත් කෙටුම්පත් දෙකම ඉවත් කර ගැනීමට හෝ මහජන අදහස් විමසා නිසි ලෙස සමාලෝචනය කිරීමට පියවර ගත යුතු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *