විසන්ධි කළ විදුලි සබඳතා යළි සක්‍රීය කිරීමේ ගාස්තුව අඩු කිරීමට තීරණයක්

විසන්ධි කළ විදුලි සබඳතා යළි සක්‍රීය කිරීමේදී අයකෙකෙනු ලබන ගාස්තුව අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසනවා.

මේ වන විට විසන්ධි කළ විදුලි සබඳතා යළි සක්‍රීය කිරීමේදී රුපියල් 3,000 ක මුදලක් අයකරන බවත්, ඊයේ (23) දිනයේ මෙය අඩු කිරීම සඳහා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේදී තීරණය කළ බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව එම මුදල රුපියල් 1,000 – 2,000 අතර මුදලකට ගෙන ඒමට කටයුතු කරන බවයි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *