බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන දුම්රිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු නානුඔයට පමණයි

අද (23) සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන දුම්රිය සියල්ල නානුඔය දක්වා පමණක් ධාවනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයත් සමඟ මෙම තීරණය ගත් බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

අධික වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වයත් සමග උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ නායයෑම් සහ ගල් පෙරළීම් පසුගිය දින කිහිපයේම වාර්තා වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *