නිල්වලා ගංගා ද්‍රෝණියේ කිරමාර උප ද්‍රෝණියේ ඉහළ ධාරා ප්‍රදේශවලට ඉහළ වර්ෂාපතනයක්

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඊයේ සන්ධ්‍යා කාලයේ සහ රාත්‍රී කාලයේ සැළකිය යුතු මට්ටමේ ඉහළ වර්ෂාපතනයක් ඇති වූ අතර ඒ හේතුවෙන් ගංගා කිහිපයකට සහ ජලාශ කිහිපයකට ‍සැළකිය යුතු මට්ටමේ බලපෑම් සිදුවු බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ අංශයේ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු එස්.පී.සී.සුගීෂ්වර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව වි‍ශේෂයෙන්ම නිල්වලා ගංගා ද්‍රෝණියේ කිරමාර උප ද්‍රෝණියේ ඉහළ ධාරා ප්‍රදේශවලට සැළකිය යුතු මට්ටමේ ඉහළ වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇති අතර කිරමාර ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති බවත් මුලටියන සහ කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල කිරමාර අවට පහත් බිම්වල ජනතාව සහ එම බිම් හරහා වැටී ඇති මාර්ගවල ගමන් ගන්නා පුද්ගලයින් සහ රථවාහන රියදුරන් සඳහා අනතුරු ඇඟවිම් නිකුත් කර ඇති බවත් ඒ මහතා පැවසීය.එම අනතුරු ඇඟවීම අද දිනය පුරා බලපැවැත්වෙන බවත් හෙතෙම කියා සිටී.

නිල්වලා ගංඟා ද්‍රෝණියේ ප්‍රධාන නිල්වලා ගංගාවේ ජල මට්ටම අකුරැස්ස ප්‍රදේශය සහ ඉන් පහළ ප්‍රදේශවල ඉහළ ගොස් ඇතත් සැළකිය යුතු මට්ටමේ ගංවතුර තත්වයක් ඇති නොවන බව ඒ මහතා පවසයි.නමුත් ගංගාවේ ජල මට්ටම ඉහළ බැවින් ඇතැම් ප්‍රදේශවලට යම් බලපෑම් ඇතිවිය හැකි බවත් හෙතෙම කියා සිටී.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අත්තනගලු ඔයේ ඉහළ සහ මධ්‍යම ධාරා ප්‍ර දේශවලට ලැබූ වර්ෂාපතන තත්වය හේතුවෙන් ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති අතර ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති බවද එම නිවේදනය අද දවස පුරා බලපැවැත්වෙන බවද සුගීෂ්වර මහතා පෙන්වා දේ.අත්තනගල්ල , ගම්පහ , ජාඇල , කටාන සහ වත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල අත්තනගලු ඔය සහ උරුවල්ඔය දෙපස පහත්බිම්වල පදිංචි මහජනතාව ගංවතුර තත්වයක් ඇතිවීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැළකිල්ලෙන් කටයුතු කළ යුතු බව හෙතෙම පවසයි.

දිවයිනේ ප්‍රධාන ජලාශවල ජලමට්ටම සැළකියයුතු මට්ටමකින් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් තවදුරටත් ජලාශවලට වර්ෂාපතනය ලැ‍බෙමින් පවතින අතර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නඩත්තු කරනු ලබන ජලාශවල ජලමට්ටම් දළ වශයෙන් සියයට හැත්තෑවක් ඉක්මවා ඇති බවත් ඒ මහතා සඳහන් කරයි.එසේම මහවැලි අධිකාරිය නඩත්තු කරන ජලාශවල ජලමට්ටම් දළ වශයෙන් සියයට අසුවක් ඉක්වමා ඇති බවත් සුගීෂ්වර මහතා පෙන්වා දේ.මේ හේතුවෙන් ජලාශ ගණනාවක් වාන් දැමීමේ තත්වයට පත්වී ඇති බවත් උඩවලව ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කිරීමේ ශීඝ්‍රතාව වැඩි කිරිමට සිදු වූ බවද ඒ මහතා පවසයි.ඒ අනුව උඩවලව ජලාශයෙන් තත්පරයකට ඝණ අඩි 18000ක ධාරිතාවයකින් ජලය පහළට මුදා හරින බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *