අපේක්ෂකයන් සල්ලි කඳන්වල රූකඩ බවට පත්වීම වැළැක්වීම සඳහා,පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කිරීමට එක්වෙමු !

පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි බිල කඩිනමින් අඩුකර, ආදර්ශයක් ලබාදෙමු !

ජනමාධ්‍යට පාර්ලිමේන්තුව තුළ දී ඇති අවස්ථා ආරක්ෂා විය යුතුයි !

අග්‍රාමාත්‍ය වැය ශීර්ෂය වේගවත්ව අඩුකළා — අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන

අපේක්ෂකයන් සල්ලි කඳන්වල රූකඩ බවට පත්වන මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කර, සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුටම මැතිවරණ ආසනයක් ලැබෙන, අනුපාත ඡන්ද ක්‍රමයද අන්තර්ගත වන, මිශ්‍ර ඡන්ද ක්‍රමයක් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට හඳුන්වා දීමට සියලු දෙනා එක්වන්නයි අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

අවුරුද්දට තුන් වරක් ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය සංශෝධනය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරදුන් බවත්, ඒ අනුව කුමන ඡන්දයක් ගැන කතා කළද වලංගු වන්නේ එම නවතම ඡන්ද ලේඛනය බවද, එය ඉතා වැදගත් බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි බිල අඩකින් අඩු කරගැනීමට හැකිව තිබියදී ඒ සඳහා පියවර ගෙන නොමැති නිසා මීළඟ අය-වැයට පෙර එම ආදර්ශය ලබාදෙන්නැයිද ඔහු කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.

පාර්ලිමේන්තුව තුළ ජනමාධ්‍යට ලබාදී තිබෙන අවස්ථා ආරක්ෂා වියයුතු බවත්, ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇති ආරක්ෂාව සහ අයිතිය එලෙසම සුරැකිය යුතු බවත්, අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ වැය ශීර්ෂය පසුගිය වසර තුළ වේගවත්ව අඩු කළ බවද ඔහු අවධාරණය කළේය.

සුදු ආණ්ඩුව කන්ද උඩරට ජනතාවගෙන් කොල්ල කෑ අක්කර ලක්ෂ ගණනක ඉඩම් නැවත එම ජනයාට ලබාදීමේ පනත වෙනස්කර ගැනීම ගැන අය වැය කතාවේ සඳහන් වූ බව කී අග්‍රාමාත්‍යවරයා, ඒ ජනයා වෙනුවෙන් ජාතික වශයෙන් එකඟ වූ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට එක්වී වැඩ කළ යුතුයැයි පැවසීය.

ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ, 2024 අය-වැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට පාර්ලිමේන්තුවේදී 2023.11.22 දින එක්වෙමිනි. ජනාධිපති, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරු, ස්වාධින කොමිෂන් සභා, පාර්ලිමේන්තුව ආදී වැය ශිර්ෂ 25ක් එදින විවාදයට ගැනිණි.

අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මෙසේද කීය.

“ගරු කතානායකතුමනි, ඉතාම වැදගත්ම වැය ශීර්ෂ 33ක් අද සාකච්ඡා වෙන අවස්ථාව. විශේෂයෙන් ගරු කථානායකතුමාට පළමුවෙන්ම මම අග්‍රාමාත්‍යතුමා හැටියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා, මේ කාලසීමාව තුළ පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවලට නායකත්වය දෙමින් ලබාදුන් සහයෝගය. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු ප්‍රධාන නිලධාරීන්ට, වැඩබලන නිලධාරීන්, ඒ වාගේම අපේ මහ ලේකම්තුමිය ඇතුළු සියලු දෙනාටත්, අදාළ කාරක සභාවල් සියල්ලට ස්තූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ.

ජනාධිපතිතුමාගේ වැය ශීර්ෂය අග්‍රාමාත්‍ය හා උපරිමාධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරු, අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාල, අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව ඇතුළු කොමිසන් සභා සියල්ලත් අද දින අපි වැය ශීර්ෂ අනුමත කරන අවස්ථාව තමයි මේ අපි විවාදයට ලක් වෙලා තිබෙන්නේ. නමුත් අපේ කාලේ සම්පූර්ණයෙන් ම ඒ විවාද විෂයන්ගෙන් බාහිරව වෙනත් විෂයයන්ට යොමු කරනවා.
ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවට ශක්තියක් වන ඒ සියලු ආයතනවලට මා ස්තූතිවන්ත වනවා.

ගරු කතානායකතුමනි, මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියට ගමන් කිරීම සඳහා යෝජනාවක් හැටියට රජය, ජනාධිපතිතුමා අමාත්‍ය මණ්ඩල එකතු වෙලා තමයි, දැනුත් විපක්ෂයේ සඳහන් කරපු, පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කිරීමේ යෝජනාව ප්‍රකාශයට පත් කරලා, විශේෂ සාකච්ඡාවකට සියලු පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු නායකයන්ව කැඳවනු ලැබුවේ.

මැතිවරණ කොමිසම මෙතන සිටිනවා. සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ අය දන්නවා, මේ මැතිවරණ ක්‍රමය පවත්වාගෙන යන්නට, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රමය පවත්වාගෙන යන්න බැරි අවස්ථාවකට පරිවර්තනය වීම නිසා තමයි වියදම් සොයා බැලීමේ යළි පනතක් ගේන්න සිද්ධ වුණේ. මේ වගේ වියදම් කරන මැතිවරණ ක්‍රමයකට සාමාන්‍ය අපේක්ෂකයන් මුහුණදෙන්න බැරි බව අග්‍රාමාත්‍යතුමා හැටියට මම කණගාටුවෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ නිසා අපි ඔක්කොමලා එකතුවෙලා. මේ කරන්න බැරි මැතිවරණ ක්‍රමයකට එන අය අනිවාර්යයෙන්ම වෙනත් සල්ලි කඳන්වල රූකඩ බවට පත්වෙනවා. ඒ තුළින් සාමාන්‍ය ජනයාගේ ජන ජීවිතය විසඳාගැනීම වෙනුවට වෙනත් මාර්ගවලට බහිනවා.

එය ඉතාම කෙටියෙන් මම සඳහන් කළේ. ඒ නිසා එයින් මිදෙන්න පුළුවන් අනාගත පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට ගමන් කිරීමේ අවස්ථාවට සෑම මන්ත්‍රීවරයෙක්ට මැතිවරණ ආසනයක්, ඒ වගේම අනුපාතක ඡන්ද ක්‍රමය ද අන්තර්ගත පාර්ලිමේන්තුවකට ඒ සෑම ජනතා කොට්ඨාශයකටම සහභාගී වන්නට පුළුවන් අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන් වෙයි. එය සාර්ථක කරගන්නට වැඩ කරමු.

අපේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන ප්‍රගති වාර්තාව මම එකින් එක කියවන්න යන්නේ නෑ, කාලේ වේලාව ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා. පසුගිය කාලයේ ජනාධිපතිතුමා සමඟ කටයුතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විශාල දායකත්වයක් මේ ගත්තු අමාරු කාල සීමාවේ ජනාධිපතිතුමන් සමග ඉටුකර තිබෙනවා. අපි මුහුණ දුන්නු, භාරගත්ත ආණ්ඩුව භාරගත දවස් හා මුහුණ දුන්නු දවස් ක්‍රමානුකූලව සතුටු දායක වුණාම අපට අමතක වෙනවා. ඒක මිනිස් ස්වභාවයයි. මිනිස් සභාවේ ලක්ෂණය තමයි එක ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමාට මතකයි ජනාධිපතිතුමාත් සිහිපත් කරා. ඔබතුමාට මතකයි ඔබතුමාගේ නිවස ඉදිරියේ තව විනාඩි කිහිපයක් තමන් හිටියානම් සිදුවෙන්නට ගියපු භයානක විනාශය. ඒ වෙලාවේ ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය පැත්තේ ඉඳගෙන අවශ්‍ය සහයෝගය ජනාධිපතිතුමා එවකට අග්‍රාමාත්‍යතුමා හැටියට ලබා ගත් පියවර නිසා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා වී, ජනාධිපතිතුමා හැටියට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාව අපිට වැඩි ඡන්දෙන් පත් කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා.

ඒ නිසා, එයින් පස්සේ අමාරුම ආර්ථික තත්ත්වය ලිහිල් කර ගනිමින් වර්ධනයට පරිවර්තනය වී තිබෙන බව ඉතාම වගකීමෙන් අපි ප්‍රකාශ කරනවා. වර්ධනයෙන් එහාට ගමන් කරවීම සඳහා වූ ආර්ථික ප්‍රගතියකට ගමන් කරන්නටයි මේ අයවැය ලේඛනය හා වැය ශීර්ෂ සියල්ල සම්මත වන්නේ. මේ වැය ශීර්ෂ සැමකින්ම යළි ඵලදායි ප්‍රයෝජනයක් හැටියට පත්කර ගත හැකි මේ ආයතන සියල්ලට ම බලපාන රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය භාර අමාත්‍යවරයා හැටියට මම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි, රාජ්‍ය සේවකයින්, යළිත් මම සඳහන් කරනවා වෙනත් රටවල්වල මෙවැනි අර්බුදකාරී වෙලාවක වැටුප් බාගෙට අඩු කරා. සේවාවෙන් දහස් ගණනක් අස් කළා. ඒ සෑම රාජ්‍ය සේවකයෙක්ගෙම රැකියාව ආරක්ෂා කරගෙන අද දින වෙනකොට මේ අයවැය ලේඛනය මගින් තවත් අතිරේක රු.10,000ක ජීවන වියදම් දීමනාවකින් වැඩි කිරීමත්, විශ්‍රාමික සියලු දෙනාත්, ඒ වගේම විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ දෙන ජනතා කොටස් වලට අපි සහනය දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒක අගය කරමු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු.

ඔබතුමාට විශේෂයෙන් ඒ බව සඳහන් කරමින් පාර්ලිමේන්තුවටත් ඒ අවස්ථාව ලැබී තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසා,ද දීමනාවන් ආදී කිසිවක් අඩු කරල නෑ. නමුත් මම හිතනවා, මම අග්‍රාමාත්‍යතුමා හැටියට ඔබතුමන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා, පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන ප්‍රධාන වැය ශීර්ෂ දෙක තුනක් අඩු කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙද්දී, ඒ සඳහා ක්‍රියා කරන්නට කියලා කතානායකතුමාටත් විශේෂයෙන් මහා ලේකම්තුමියටත් කියන්න ඕනේ. අපි අනාගතය දිහා බලලා මේ අය වැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ විදුලිබල මණ්ඩලයට ගෙවන ගාස්තුවවලින් අඩකට වැඩිය අඩු කරගන්නට පුළුවන්කම තිබේද්,දී ඒ සඳහා ගත්ත කිසිම පියවරක් නෑ මේ අවුරුද්ද තුළ. මෙවැනි පියවරවල් ගැනීම සඳහා මා හිතන්නේ කථානායකතුමාගේ මගපෙන්වීම, මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයෝගය ලබා දී තිබුණත්, එහෙම කිසිම පියවරක් නොගෙන කටයුතු කිරීම‍ෙරටට ආදර්ශයක් නෙමෙයි කියන දේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා හැටියට මම ඉතාම ඕනෑකමින් ඔබතුමාගෙන් යළිත් ඉල්ලා සිටිනවා. මීළඟ අවුරුද්දේ අයවැය ලේඛනයට එන්නට පෙරාතුව මාස කීපයකින් මේ ප්‍රශ්නය විසඳීමට මුලපුරන. එතකොට රටක් අපි දිහා හොඳින් බලයි. අපෙන් ඉටුවිය යුතු වැඩ කොටසේ තවත් ආදර්ශයක් බවට පත් වෙයි රටවැසියන්ට.

අනිත් පැත්තෙන් මැතිවරණ කොමි,සම මා දන්නවා අද හෝ හෙට හෝ ඉදිරි දවස් කීපය තුල හමාර කර ගන්නට ඕනේ ඡන්ද ලේඛනය මේ අවුරුද්දේ ඡන්ද ලේඛනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම. දැන් මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා කොමිසමට පුළුවන්කමක් ඇතිවෙලා තියෙනවා ද, නැද්ද කියන දේ අපි කවුරුත් පාර්ලිමේන්තුව දැනගත යුතුයි. එය ව්‍යවස්ථානුකූල පියවරක්. ඒ පියවර ගත්තාට පස්සේ මොන ඡන්ද ගැන අපි කතා කළත්, අලුත් ඡන්ද ලේඛනය තමයි වලංගු කරගන්නට වෙන්නේ. මේ පාර්ලිමේන්තුව අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මැතිවරණ කොමිසමට ලබා දුන්නා ඡන්ද හිමි ලේඛනය සංශෝධනය කිරීමට අවුරුද්දට තුන් සැරයක්. අවුරුද්දකට තුන් සැරයක් ඒක සම්මත කර දුන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ ආණ්ඩුව. ඒකෙ ප්‍රයෝජනය ලබාගෙන ඒ ලියාපදිංචි වෙන ඡන්ද දායකයන්ට ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ.

ඒක මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා, මැතිවරණ කොමිසම එය ඉටු කිරීමට කටයුතු කරාවි කියලා.මිශ්‍ර ක්‍රමය පළාත් පාලනයට අපි ඇති කළා. ඒ මිශ්‍ර ඡන්ද ක්‍රමය පළාත් පාලනයට උහුලන්නට බැරි විදියට සංශෝධනය කිරීමේ අර්බුදයට අපි කවුරුත් අයතන හා සියල්ල මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ බවත් මම සඳහන් කරන්නට කැමතියි.

ගරු කතානායකතුමනි, ඒ බව සඳහන් කරමින් අද දින විශේෂයෙන් අපිව විවේචනය කළත්, අපි සම්ප්‍රදායානුකූලව අපිව කොපමණ විවේචනය කළත්, පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයන්, ජනතාව අතර සම්බන්ධය ගෙන යන ජනමාධ්‍යට මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ දීලා තිබෙන සියලු අවස්ථාවල් තවදුරටත් ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා අග්‍රාමාත්‍යතුමා හැටියට මම කියන්න කැමතියි.

ඒවගේම, අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනව කටයුතු කරන්නට සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුටම තිබෙන ආරක්ෂාව, අයිතිවාසිකම එලෙසම ආරක්ෂා කර දිය යුතුයි.

ඒ වගේම අපි විවේචනයට භාජනය නොවී, මට මැතිවරණ කොමිසම මේ කතාව‍ කියපු නිසා එවැනි එක වචන කීපයක් මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 2023 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය ඔක්තෝබර් 30 වන දින මැතිවරණ කොමිසම විසින් සහතික කර ඇත. ඉතාම වැදගත්. මා හිතන්නේ මන්ත්‍රීවරු කිසිවක් මේ අද කතා කරන ඡන්ද ගැන කතා කරන කිසිවෙකු මේකේ අර්ථය ගැඹුරින් නොදැන තමයි කතා කළේ. ඒ නිසා එහි ගැඹුර කුමක්ද කියලා ඒ කතා කරපු මන්ත්‍රීවරු යළි යළි මැතිවරණ ඡන්ද නීති ක්‍රමය දිහා බලනවා නම් හොඳයි.

අග්‍රාමාත්‍ය වැය ශීර්ෂය පසුගිය අවුරුද්ද තුළ වැය කිරීම අපි වේගවත්ව අඩු කර තිබෙනවා. මම ඒ පිළිබඳව කියන්න කාලය ගන්නේ නෑ. මම එය ලේඛනගත කරනවා. මුළු රටේම මේ ආකාරවලින් සෑම දෙපාර්තමේන්තුවක්ම දරපු උත්සාහය අපි සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් වුණොත්, මේ අපි මූණ දුන්නු අර්බුදයෙන් එහාට වඩාත් ගෞරවාන්විතව අනාගතය සකස් කරගන්නට පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු අයවැය ලේඛනය සාර්ථක කරගන්න සහයෝගය, ක්‍රියාත්මව ඇති කරන්න පුළුවන් සහයෝගය දුන්නොත් රට විශ්වාසනීය අනාගතයකට ගෙන යන්න පුළුවන්.

මට පෙර කතා කරපු කන්ද උඩරට මන්ත්‍රීතුමාට මම මතක් කරන්න කැමතියි, මේ අයවැය ලේඛනයේ ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවේ සුවිශේෂව කන්ද උඩරට ගැන කතා කළා. සුදු ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ මංකොල්ල කාපු අක්කර ලක්ෂ ගාණ ගැන කතා කළා. ඒ පනත වෙනස් කරන්න එකඟතාවය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා මේ අයවැය ලේඛනයේ. එහි ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ කන්ද උඩරට ගම්බද ජනතාවයි. ඒ ගම්බද ජනතාව වෙනුවෙන් මේ ක්‍රමවේදය සකස් කිරීමටතඑ, ජාතික වශයෙන් එකඟ වූ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි එකට වැඩ කරමු කියන ටික මේ වෙලාවේ සඳහන් කරන්නට ඕනේ විවිධ යෝජනා අතර.

පාර්ලිමේන්තුවට මේ හිමි ශක්තිය පවරා දීලා තිබෙනවා 21 වන වගන්තිය යටතේ. ඔබතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, ව්‍යවස්ථාදායක සභාව රැස් වෙනවා. ගන්න පුළුවන් ප්‍රගතිය ඉදිරි පියවරවල් රාශියක් අරගෙන කොමිෂන් සභාව පත් කරලා තිබෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියට සාර්ථක කරගන්නට තවත් සහයෝගය ඒ සෑම අංශයකින්ම ලැබෙනු ඇතැයි කියලා. එසේ සඳහන් කරමින් අද මේ ඉදිරිපත් කරන වැය ශීර්ෂ 33 අනුමත කර ගැනීම සඳහා සෑමදෙනාගේ සහයෝගය ලැබෙනු ඇතැයි විශ්වාස කරනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *