සනත් නිශාන්තගේ පාර්ලිමේන්තු සේවය සති දෙකකට අත්හිටුවයි

ඊයේ (21) පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇතිවූ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්තගේ පාර්ලිමේන්තු සේවය සති දෙකක කාලයක් සඳහා අත්හිටුවීමට කතානායකවරයා තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඊයේ (21) දින සභාවේ සිදුවු සිදුවීම බරපතළ ලෙස තමා හෙළා දකින බවයි කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්දුන්නේ.

විපක්ෂ නායකවරයා ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් සිටින අවස්ථාවේදී සනත් නිශාන්ත මන්ත්‍රීවරයා පැමිණ විපක්ෂ නායකවරයාට බාධා වන අයුරින් කටයුතු කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *