බිල වැඩි වුණා කියලා ජනතා​ව විදුලිය භාවිතා කිරීම අඩු කරලා නැහැ – මහින්දානන්ද

විදුලි බිල වැඩි කළද ජනතාව විදුලි පරිභෝජනය අඩුකර නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසනවා.

ඒ අනුව විදුලි ලබාගන්නේ නම් නිෂ්පාදන මිලටම විදුලිය ලබා ගැනීමට පුරුදුවිය යුතු බවයි අද (22) අයවැය විවාදයට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ.

විදුලිබිල වැඩි කිරීමට පෙර විදුලිබල මණ්ඩලයේ පාඩුව බිලියන 500 ක් බවත් එම පාඩුව ණයක් ලබාගෙන රජය විසින් පියවීම මෙතෙක් සිදුකළ ක්‍රමවේදය වූ බවයි මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *