පෙට්‍රල්, ඩීසල්, ගෑස් ඇතුළු භාණ්ඩ 100 කට අලුතින් VAT බද්ද වදිනවා – හර්ෂ

මෙතෙක් එකතු කළ අගය මත පැනවෙන බදු හෙවත් වැට් බද්ද අදාළ නොවූ භාණ්ඩ අයිතම කිහිපයක් සඳහාද වැට් බද්ද අදාළ වන බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු ආචාර්ය මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා පවසනවා.

ඒ අනුව පෙට්‍රල්, ඩීසල්, ගෑස්, සියලුම යන්ත්‍රෝපකරණ, දුරකතන, පරිගණක, වෛද්‍ය උපකරණ, පොත්, සඟරා, රූපවාහිනී යනාදී අයිතම 100ක් සඳහා වැට් බද්ද අලුතින් එක්වන බවයි මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ.

එම අයිතම අතරින් ​ඇතැම් අයිතම සඳහා 15% දක්වා සහ ඇතැම් අයිතම සඳහා 18% දක්වා වැට් පැනවීමට නියමිත බවත් ඒ පිළිබඳ සවිස්තර ඇමුණුමක් අයවැය ලේඛනයට ඇතුළත් නොවීම ගැටලු සහගත බවයි පාර්ලිමේන්තු ආචාර්ය මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

15%ක් ලෙස දැනට පවතින එකතු කළ අගය මත බද්ද හෙවත් VAT ලබන වසරේ ජනවාරි පළමුවැනිදා සිට 18%ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට පසුගියදා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *