අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද (21) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අයවැය විවාදය අද හත්වන දිනටත් කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

විවාදයෙන් අනතුරුව අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ පැවැත්වෙන බවයි පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *