මේක සිහින ලෝකෙක ඉදන් හදපු අයවැයක් – පාඨලී

2024 අයවැය සිහින ලෝකකය සිට නිර්මාණය කළ අයවැයක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක පවසනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව පළමුවෙන් සිදුකළ යුත්තේ විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කර ඊට අදාළ ගිවිසුම් සඳහා ණයහිමියන් සමඟ එකඟතාවකට පැමිණ අත්සන් තැබීම බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

එම කටයුත්ත සිදුනොකරන තාක් මෙම යෝජනා සිහින පමණක් බවයි අද (14) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ.

සතුටුවිය හැකි කාරණාවකට ඇත්තේ රටේ වැඩකරන ජනතාවට රු. 10,000 කින් අප්‍රේල් මාසයේ සිට වැටුප්වලට දීමනාවක් එකතු වීමත්, විශ්‍රාමිකයන්ට රු. 2500 ක් එකතු වීමත් පමණක් බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *