රාජ්‍ය සේවකයින් බලාපොරොත්තු වුනු කිසිම සහනයක් ලැබිලා නෑ – ජෝසෆ් ස්ටාලින්

රටේ ජනතාව හෝ රාජ්‍ය සේවකයින් බලාපොරොත්තු වූ කිසිදු ඉල්ලීමක් මෙම අයවැය තුළින් ලබාදී නොමැති බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් පවසනවා.

ජල හා විදුලි බිල්පත් ගාස්තු ඉහළ ගොස් ඇති බවත්, ඒ නිසා රාජ්‍ය සේවකයින් බලාපොරොත්තු වූයේ රුපියල් 20,000 ක වැටුප් වැඩිවීමක් බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

රජය විසින් ලබාදුන් දීමනාව කිසිදු රාජ්‍ය සේවකයෙක් පිළි නොගන්නා බවත් ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා සම්බන්ධයෙන්ද කිසිදු සඳහනක් අයවැය තුළ නොමැති බවද ඔහු සඳහන් කළා.

මෙම තත්ත්වය තුළ අයවැය දෙවනවර හා තෙවනවර කියවීමේදී තම ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා නොදෙන්නේ නම් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට යොමුවන බවයි ජෝසෆ් ස්ටාලින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *