රට ගැන හිතලා හදපු අයවැයක් නෙවෙයි, ඡන්දය බලාගෙන ජනතාව අන්දන්න කරපු අයවැයක් – සරත් ෆොන්සේකා

2024 අයවැය ලබන වසරේ මැතිවරණය ඉලක්ක කර ගනිමින් නිර්මාණය කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා පවසනවා.

රජය විසින් අයවැය තුළින් ඉහළ දැමූ දීමනා ලබාදීම සිදු කරන්නේ ලබන වසරේ මැතිවරණයට මාස කිහිපයකට පෙර බවත්, මේ හේතුවෙන් මෙම අයවැය රට ගැන සිතා නොව මැතිවරණය ඉලක්ක කරගත් අයවැයක් බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

රටේ සෑම ප්‍රදේශයකම ඇති ඡන්ද ඉලක්ක කර මෙම අයවැය ඉදිරිපත් කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *