ක්‍රිකට් සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීමට අදාළ තීරණ ගැනීමේ බලය අලි සබ්රි ප්‍රමුඛ කැබිනට් අනු කමිටුවට

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මගින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය තීරණ ගැනීමේ බලය විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත්කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවට ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව එසේම මින් ඉදිරියට අතුරු කමිටු පත්කරන්නේ නම් ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් ක​ළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *