අයවැය තුළින් සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ ඇති ගැටලුවලට අවශ්‍ය විසඳුම් ලැබිලා නැහැ – GMOA

2024 අයවැය තුළින් සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ ඇති ගැටලුවලට අවශ්‍ය විසඳුමක් ප්‍රකාශයට පත්වී නොමැති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඒ අනුව වෛද්‍යවරුන්​ට ආර්ථික යුක්තිය ඉටු කරන ලෙසත්, වෛද්‍යවරුන් රට තුළ රඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන ලෙසත් රජයෙන් ඉල්ලා සිටි බවයි අද (14) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එහි ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ සඳහන් කළේ.

එම ගැටලු සඳහා අවශ්‍ය විසඳුමක් 2024 අයවැය තුළින් ප්‍රකාශයට පත්වී ඇති ආකාරයක් දක්නට නොලැබෙන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *