2024 අයවැයෙන් පැරණි අසාර්ථක ගමනටම නැවතත් අපේ රටත් ආර්ථිකයත් තල්ලු කරනවා – අනුර

රට තුළ ඇතිවී ඇති ගැඹුරු ආර්ථික අර්බුදයන්ට විසඳුම් සොයනවා වෙනුවට පැරණි අසාර්ථක ගමනටම රටත් ආර්ථිකයත් තල්ලු කිරීම ජනාධිපතිවරයාගේ ආර්ථික ගමන වී ඇති බව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක පවසනවා.

අයවැයේ මුල් පරිච්ජේදයේ සඳහන්ව තිබුණේ, ජනාධිපතිවරයා සහ ආණ්ඩුව විසින් දීර්ඝ කාලයක් රට පත්කර ඇති ආර්ථික විනාශය සම්බන්ධයෙන් පාපොච්චාරණයක් බවයි අයවැයෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු සඳහන් කළේ.

වසර 75 ක් තුළ මාරුවෙන් මාරුවට ඔවුන්ගේ ආර්ථික ගමන වී ඇත්තේ ණය ගැනීම, මුදල් මුද්‍රණය කිරීම හා විකිණීම බවත් නමුත් මෙවර අයවැයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති සමස්ත යොජනාම සමන්විත වී ඇත්තේ, ණය ගැනීම විකිණීම යන මාර්ගයම බවද ඔහු සඳහන් කළා.

අයවැය තුළින් ණය ගැනීමේ සීමාව රුපියල් බිලියන 3400 කින් පමණ ඉහළ දැමීම තුළින් ඔහු ඉදිරිපත් කළ ආර්ථික ඛේදවාචකයේ පාපොච්චාරණයේ දිගුවක් අයවැය යෝජනා තුළ සමන්විත වී ඇති බවයි අනුර කුමාර දිසානායක වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *