හරියටම දැනගත්තා එළැඹෙන වසරේ මැතිවරණය තියෙනවා කියලා – හර්ෂ

ඉදිරි වසරේ මැතිවරණය ඉලක්ක කර ගනිමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් විවිධ දේවල් ලබාදීමට මෙවර අයවැය තුළින් කටයුතු කර ඇති බව හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා පවසනවා.

රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා රුපියල් 10,000 ක දීමනාවක් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති අතර එය අප්‍රේල් මාසයේ සිට ලැබීමෙන් අදහස් වන්නේ අප්‍රේල් හා ඔක්තෝම්බර් අතර මැතිවරණයක් පැවැත්වෙනු ඇති බවටයි මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ.

මෙවර අයවැය තුළින් ආර්ථිකය නිවැරදි දිශානතියකට ගමන් කරවීම සඳහා උත්සාහයක් ගෙන ඇති බව පෙනෙන්නට ඇති බවත්, නමුත් එය ක්‍රියාත්මක කළ හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් පවතින බවද ඔහු සඳහන් කළා.

ණය ගැනීමේ සීමාව විශාල වශයෙන් වැඩි කර ඇති බවත් එම ණය ලබාගන්නේ කෙසේදැයි සම්බන්ධයෙන්ද ගැටලු පවතින බවයි හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *