සටකපට නරි නාඩගමක් වැනි සිල්ලර අයවැයක් – සජිත්

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් “සටකපට නරි නාඩගමක් වැනි සිල්ලර අයවැයක්” ඉදිරිපත් කර රටේ ජනතාව රැවැට්ටවීමට උත්සාහ කර ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා.

මෙම අයවැය මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් බවටද, රටේ ජනතාව නොමග යැවීම සඳහා උපයෝගී කරගෙන ඇති බවටද අයවැයෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කළා.

වැඩ කරන ජනතාවගේ ජන ජීවිතය ශක්තිමත් කිරීමට මෙවර අයවැය තුළ ඇති සාධනීය වැඩ පිළිවෙළ කුමක්ද සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා.

මේ සඳහා කවුරුන් රැවටුනත්, රටේ පොදු මහජනතාව මෙම අයවැයට නොරැවටෙන බවයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *