රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප ඉහළ දැම්මේ රජයට පුළුවන් උපරිම ගාණෙන් – රංජිත් සියඹලාපිටිය

මේ අවස්ථාවේ රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර ඇත්තේ රජයට හැකි උපරිම හැකියාවෙන් බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

බුද්ධිමත් රාජ්‍ය සේවකයින් මේ සම්බන්ධයෙන් ධනාත්මකව දකිනු ඇති බවට තමන් විශ්වාස කරන බවයි අයවැයෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

මෙවර අයවැය තුළින් රාජ්‍ය සේවකයන් හා විශ්‍රාමිකයින් වැටුප් වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තු වූ බවත් බදු ගෙවන්නන් බදු වැඩි නොවනු ඇති බවට බලාපොරොත්තු වූ බවත් එම ඉල්ලීම් දෙක තුලනය කිරීමට රජයට විශාල වෙහෙසක් දැරීමට සිදුවූ බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යයවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *