අයවැය ගැන අධ්‍යයනය කරන්න ඕනෙ. එක පාරට ඩොග් ගාල කියන්න බෑනේ – මහින්ද

අයවැය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශයක් සිදුකළ හැකි බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

අයවැය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව පක්ෂයක් ලෙස තීන්දුවක් ගන්නා බවයි අයවැයෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ.

සහයෝගය ලබාදීමට හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම සහයෝගය ලබාදෙන බවත්, සහයෝගය ලබාදීමට නොහැකි අවස්ථාවලදී එලෙස සහයෝගය ලබාදිය නොහැකි බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *