කුඹුරු අක්කර 11,757ක් මහ වැස්සෙන් විනා­ශයි

යල කන්නයේ වගා කොට අස්වනු නෙළන්නට ආසන්නව තිබූ කුඹුරු අක්කර 11,757ක් දැනට මාස එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ඇද හැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් විනාශයට පත් වී ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

වර්ෂාව නිසා සිදු වූ වගා හානි නිසා ගොවීන් 11,460කට බලපෑම් එල්ල වී තිබෙන බවද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ හැරුණු කොට යල කන්නයේදී පැවති දැඩි නියඟය හේතුවෙන් කුඹුරු අක්කර 64,088ක වගා හානි වීම් වාර්තා වී ඇතැයි කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ වාර්තා අනාවරණය කර ඇත.

නියඟය නිසා සිදු වූ වගා හානි සඳහා පළමුවෙන්ම වන්දි පිරිනැමීමට පියවර ගන්නා ලෙසත්. ඒ වන්දි මෙවසර තුළම ගෙවන ලෙසත් කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති ඩබ්.එම්.එම්.බී. වීරසේකර මහතාට උපදෙස් දී තිබේ.

මේ වන්දි පිරිනැමීම සඳහා රජයෙන් මුදල් ලැබීම ප්‍රමාද වුව හොත් කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණමණ්ඩලය සතු මුදල්වලින් හෝ එම වගා හානි වන්දි ගෙවීමට කටයුතු කරන ලෙසද ඇමැතිවරයා සභාපතිවරයාට දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *