ක්‍රීඩා ඇමතිට ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් පිළිතුරු

පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදවලට ආවරණය වී ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා නිවැරදි නොවන, නොමඟ යවන සුලු චෝදනා එල්ල කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනවා.

ඒ අනුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම ආයතනය පවසන්නේ, 2024 ජනවාරි මාසයේදී ICC 19න් පහළ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පැවැත්වෙන බවත් එය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මේ වනවිට ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කරමින් ඇති බවයි.

තරඟාවලිය ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පැවැත්වීම සහතික කිරීම සඳහා ICC නියෝජිතයන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ ක්‍රියාකාරීව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බවද ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙනවා.

විශේෂයෙන් මේ දිනවල දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ විදුලි ආලෝක පද්ධතිය සවි කිරීම සහ එහි අනෙකුත් පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම 2023 ආසියානු කුසලාන තරගාවලියට සාපේක්ෂ ව ආරම්භ කළ බවත් ආනයන සම්බාධක හේතුවෙන් එහි කටයුතු අපේක්ෂා කළ පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වූ බවද ඔවුන් සඳහන් කරනවා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විදුලි පහන් ආදේශ කිරීම සඳහා පමණක් රුපියල් බිලියන 1.5 ක් වැය කර ඇති බවට වන චෝදනාව පදනම් විරහිත බවත් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය අනුව, ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය සහ ගිවිසුම් අවශ්‍යතා අනුව අතුරු ගෙවීම් සිදුකරන බවද ඔවුන් කර තිබෙනවා.

අදාළ නිවේදනය පහතින්.

news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *