විදුලි ගාස්තු වැඩිවීම නිසා බස් ගාස්තු සංශෝධනයකට යා යුතුයි – ගැමුණු

බස් ගාස්තු පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය අනුව බස් ගාස්තු සංශෝධනයකට යාමට හැකියාවක් නොමැති බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

කෙසේ නමුත් මෙම මාසයේ සිට විදුලි ගාස්තු ඉහළ දමා ඇති බවත් එයට සාපේක්ෂව අනෙකුත් ගාස්තු වැඩිවන විට ගාස්තු සංශෝධනයට යා යුතුව ඇති බවයි එහි සභාපති ගැමුණු විජේරත්න සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ බස් ගාස්තු සංශෝධනයකට යාමට සිදුවන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *