ලබන මාසයේ යළිත් ඉන්ධන වැඩි වුනොත් බස් ගාස්තු සංශෝධනයකට යා යුතුයි – අංජන ප්‍රියන්ජිත්

ඩීසල් මිල ඉහළ ගිය ද, බස් ගාස්තු වැඩිවීමක් අවශ්‍ය නොමැති බව  සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඒ අනුව එහි ලේකම් අංජන ප්‍රියන්ජිත් සඳහන් කළේ, ලබන මාසයේදී ඉන්ධන මිල ඉහළ ගියහොත් අනිවාර්යෙන්ම බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් අවශ්‍ය බවයි.

ඩීසල් මිල රුපියල් 5 කින් ඉහළ දැමීම බස් හිමියාට දරාගත නොහැකි තත්ත්වයක් බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *