මාස 03කට වරක් විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

සෑම මාස 03කටම වරක් විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට අදාළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

මෙතෙක් මාස 6 කට වරක් ක්‍රියාත්මක වූ විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය වෙනුවට ඉදිරිපත් වූ මෙම නව සංශෝධනයට ඊයේ (30) රැස්වූ කැබනට් මණ්ඩලයේදී අනුමැතිය ලබාදුන් බව කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන සඳහන් කළා.

ඒ අනුව දැනට ක්‍රියාත්මක පොදු ප්‍රතිපත්ති මාර්ගෝපදේශ සංශෝධනය කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සහ විදුලිබල අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙලෙස අනුමැතිය ලබාදී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

අදාළ කැබිනට් තීරණය පහතින්.

news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *